Bliv tovholder på Jamborette 2024 Foto: Kira Kutscher

Bliv tovholder på Jamborette 2024

Vi leder efter Jamborette 2024’s kerne team; tovholdere der holder styr på trådene og står i spidsen for et udvalg under Jamborette 2024.

Tovholdernes opgaver

En tovholder er den øverste ansvarlige i et udvalg og sidder med i lejrledelsen hvor de repræsenterer et udvalg. Hvert udvalg har to tovholdere, sådan at arbejdsbyrden kan fordeles og flere synsvinkler kan tages op. Det er op til tovholderne til at samle et udvalg. De skal styre og gennemføre de givne arbejdsområder og -opgaver inden for de af budgettet tilladte rammer.

Vi forventer af vores tovholdere at de gør sig tanker om hvordan deres udvalg passer ind i det store lejrbillede og sørger for at aktiviteter inden for udvalget repræsenterer vores fælles vision.

Tovholderne få lov til at sætte deres fingeraftryk på Jamborette 2024 og udleve deres vildeste spejder idéer. Tovholderne kommer til at arbejde sammen med og stå i spidsen for en masse andre ildsjæle. Så hvis du brænder for spejderarbejdet, projektledelse og vil udfordre dig selv, bliv tovholder på Jamborette 2024!

Udvalg under Jamborette 2024

Som tovholder kommer du til at stå i spidsen for et udvalg, der skal løse en specifik opgave under Jamborette 2024. Ingen tovholder kommer til at stå alene med ansvaret for et udvalg, idet alle udvalg ledes af en dobbeltspids. Du kan søge om at blive tovholder for et af de følgende udvalg.

  • Forplejning. Udvalgets primære opgave er at forsørge alle deltager og hjælpere med mad. I udvalgets opgaver ligger bla. bestilling og håndtering af fødevarer, madudlevering og madlavning for hjælpere.
  • Lejrliv. Lejrliv er lejrens stemningsudvalg, idet det sørger for at lejrens emne bliver ført ud til lejrpladserne. Udvalget er også primært ansvarlig for fællesarrangementer under lejren. I udvalgets opgaver ligger bla. udvikling af åbnings- og afsluntningslejrbål, café og kiosk, lejrsærpræg og fællesarrangementer.
  • Aktiviteter. Udvalget står for at planlægge og afvikle aktiviteter til ulve, spejdere, klanspejdere og ledere. Ud over det vil udvalget står for større fællesaktiviteter, så som hike.
  • Lejradministration. Lejradministrationens opgave er opdelt mellem økonomi og administration. Tovholderne kan i samarbejde klare både økonomiske og administrative opgaver eller dele opgaverne i mellem dem.
    • Økonomi. Økonomi står forat udarbejde en plan for de økonomiske rammer for lejren og for at styre regnskabet for Jamborette 2024. Arbejdet finder sted i samarbejde med DSS Korpskassereren.
    • Administration. Administrationen skal fungere som bindeled mellem grupperne/lederne og lejren. I blandt opgaverne ligger der bla. Kontakt til deltagere, tilmeldingssystem og deltagerregistrering.
  • Kommunikation. Kommunikationsudvalg vil være ansvarlig for alt ekstern kommunikation, så som lejravis, hjemmeside, sociale medier. Udvalget skal holde kontakt med eksterne medier som TV og avis. Kommunikationsarbejdet finder sted både før, under og efter lejren.

Har du en makker du gerne vil arbejde sammen med som tovholder par? Så skriv en ansøgning sammen.

Er du interesseret?

Send os en motivativeret ansøgning på en halv til en hel side, hvori du fortæller os om hvordan du har lyst til at sætte præg på Jamborette 2024. Husk at nævne hvilket udvalg du er interesseret i og hvilken vision du har for udvalgets arbejde.

Du kan læse om lejrens vision.

Ansøgningsfrist er den 12. Februar 2023.

Har du spørgsmål? Så send en mail til lejrchef@jamborette.de!

Spejderhilsen,
Brian og Tor-Salve

Spejderne, Jamborette 2024 og frivilligt arbejde er for alle – og Jamboretten opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuell orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.