Hjælper definition


Jubilæums Jamboretten

Definition:  Hvem er en hjælper?

 

 • En hjælper er en del af et udvalg.
 • Er med til at planlægge og hjælpe under hele lejren.
 • Alle hjælpere skal godkendes og registreres.
 • Kun godkendte hjælpere er berettiget til at betale hjælperpris.
 • Hjælperne kan kun defineres og udnævnes/godkendes af et medlem i lejrledelsen.
 • Tovholderne i udvalgene vurderer om en person kan berettiges hjælperprisen
  • Dette vurderes ud fra den indsats han/hun yder under Jamboretten. Det er dog et krav, at en hjælper står til rådighed hver dag, det meste af lejren.
 • Der kommer ikke til at være en specifik hjælper lejr - man skal sove hos grupperne, eller i senior-/familielejren.
 • Kun hjælpere kan få lov til at spise i hjælper køkkenet.
 • Det er muligt som hjælper, at betale en dagspris, i det man ikke deltager/hjælper alle dage under jamboretten.
 • Dem som hjælper med at lave hiken, er en del af aktivitetsudvalget og skal fungere som hjælper i begge udvalg.
 • Det er ikke muligt at blive hjælper under lejren, dette skal afklares inden lejren med en tovholder fra de enkelte udvalg.

 

Definition:  Hjælperbørn

 

 • For at være berettiget til at betale hjælperbørnepris, skal min. én forælder være registreret hjælper.
 • Hvis hjælperbørnene er ”almindelige” spejderdeltagere, dvs. de sover hos deres egen gruppe og/eller deltager aktivt i programmet (f.eks. aktiviteterne), kan de ikke godkendes som hjælperbørn, og skal betale almindelig deltagerpris.

 

Hvordan kan jeg blive en hjælper?

 

 • Du kan sende en ansøgning via et jobopslag på hjemmesiden.
 • Du kan gå på kontaktsiden på hjemmesiden og sende besked om at du gerne vil hjælpe. Husk at tilmelde dig som hjælper