Lejrledelsen

Lejrledelsen

På denne side kan du læse mere om de enkelte udvalg under Jamborette 2024.

Forplejning

Udvalgets primære opgave er at forsørge alle deltager og hjælpere med mad. Det vil ligge i udvalgets hænder hvordan selve madlavning vil komme til at foregår, dog henstiller vi til, at det på Jamborette 2024 sker på egen lejrplads, for at skabe mulighed for at skabe fællesskab i de deltagende grupper. Læringsaspekter og selve oplevelsen af at være med til at lave mad til sine spejdervenner skal indtænkes i for eksempel lejrens kogebog. Vi satser på at så mange råvarer som muligt vil være økologiske og/eller lokale i overensstemmelse med lejrens vision om bæredygtighed. Forplejnings udvalget kan også overveje hvordan friluftslivet kan styrkes i madlavningen. Det kan for eksempel ske ved at udvalget samarbejder med aktivitetsudvalget for at organisere en primitiv madkonkurrence. Det vil være udvalgets ansvar at forhandle priser, handle maden og dele den ud til deltagerne. Desuden står udvalget for at organisere et hjælperkøkken, der laver mad til de hjælpere der ønsker dette. Vi lægger op til at tovholderne finder en eller to ansvarlige for hjælperkøkkenet.

Konkrete opgaver inkluderer

 • Indkøb af fødevarer og håndtering af disse
 • Bestille kølevogne (i god tid, helst i går)
 • Fordeling af forplejning til grupper
 • Udarbejde en lejrkogebog
 • Hjælperkøkken

Lejrliv

Udvalget Lejrliv er lejrens stemningsudvalg, idet det sørger for at lejrens emne bliver ført ud til lejrpladserne. Udvalget er også primært ansvarlig for fællesarrangementer under lejren. Vi ønsker at stemningen passer ind i lejrens vision, sådan at deltagerne får en fornemmelse for hvordan de kan være med til at træffe bæredygtige valg og leve med naturen. Vi lægger op til at tovholderne finder en eller to frivillige der primært er ansvarlig for at afvikle en café og/eller kiosk.

Konkrete opgaver inkluderer

 • Lejrpladsfordeling og inddeling af underlejr
 • Fælles samlingssteder
 • Lejrsærpræg
 • Café
 • Kiosk (salg af merchandise)
 • Aftale med 55° Nord eller Spejder Sport
 • Åbnings- og afsluntningslejrbål
 • Fællesarrangementer (som flaghejsning, lampeaktivitet, gudstjenester og koncerter)

Aktiviteter

Aktivitetsudvalget sørger for det planlagt program under lejren. Det er op til udvalget, i samarbejde med de andre udvalg og lejrcheferne, til at beslutte hvordan aktiviteterne kommer til at foregår (drop-in, akticenter, tilmeldings-aktiviteter, m.fl.). Vi ønsker aktiviteter til ulve, spejdere, klanspejdere og ledere. Vi ønsker også at udvalget overvejer hvordan aktiviteterne forholder sig til lejrens vision. Det kan være en primitiv madkonkurrence i samarbejde med forplejningsudvalget eller aktiviteter der beskæftiger sig med bæredygtighed. Vi lægger op til at udvalget afholder en større fælles aktivitet under lejren. Det kunne være en hike i lokalområdet eller en en udflugt med overnatning. Aktiviteten skal være passende til de forskellige aldersgrupper på lejren.

Konkrete opgaver inkluderer

 • Aktiviteter (til alle aldersgrupper)
 • Natløb
 • Fælles aktivitet

Lejradministration

Lejradministrationens opgave er todelt mellem økonomi og administration, men ligger i et udvalg idet der er mange overlap i de to opgaver. Derudover ønsker vi at alle tovholdere har en sparringspartner, især om tunge emner som økonomi. Om de to tovholdere ønsker en klar opdeling af ansvar i de to opgaveområder er op til dem. Beslutningen skal kommunikeres klart tidligt i planlægningsprocessen.

Administration

Administrationen skal fungere som bindeled mellem grupperne/lederne og lejren. Udvalget bærer stor præg af at holde løbende kontakt med de andre udvalgt i forhold til invitationer, og informationer der skal gives til gruppen/deltagerne.

Konkrete opgaver inkluderer

 • Deltagernes tilmelding, samt udsending heraf
 • Registrering af deltager/hjælpere
 • Kontakt til deltagere inden lejren
 • Svare på mails og spørgsmål
 • Informationsbase under lejren

Økonomi

Som økonomiansvarlig kunne vi tænke os at der er et tæt samarbejde med korpskasseren. Lejres økonomiske rammer skal være sat tidligt i processen. Korpskasseren kan hjælpe de økonomiansvarlige med:

 • At sætte et overordnet budget (i grove rammer)
 • Håndtering af udgifter i forbindelse med de andre udvalg under lejrens arbejde
 • Fastlægelse af de økonomiansvarliges arbejdsopgaver og ansvarsområder
 • En forventningsafstemning af samarbejdet mellem korpskasseren og lejrens økonomiansvarlige
 • Deltagerbetaling
 • Udarbejde en økonomi vejledning til lejrens udvalg
 • Afregne Jamborette 2024

Konkrete opgaver inkluderer

 • Varetage de administrative opgaver der vil opstår i forbindelse med deltagerbetaling og depositum.
 • Hjælpe udvalgene med de økonomiske anliggender, samt informere dem om hvordan udgifterne skal håndteres.
 • Varetage det økonomiske overblik over jamboretten
 • Føre regnskab

Kommunikation

Vores kommunikationsudvalg vil være ansvarlig for alt ekstern kommunikation, så som lejravis, hjemmeside, sociale medier. Udvalget skal holde kontakt med eksterne medier som TV og avis. Det vil ligge i udvalgets ansvar at udforme en kommunikationsstrategie der skal udføres under lejren. Vi ønsker at lokale og regionale aviser, så som Flensborg Avis, inviteres til lejren, Alt materiale skal være tilgængelig for både lejrens deltager og eksterne interesserede.

Konkrete opgaver inkluderer

 • Bringe lejrens vision frem til deltagerne før og under lejren via lejrens hjemmeside og sociale medier
 • Lave en lejravis under lejren
 • Producere billed- (og eventuelt video-) materiale til forweekender og under lejren
 • Udform en kommunikationsstrategie