Vision

En lejr af alle, for alle, med alle

En flok spejdere der sidder til et åbningslejrbål Foto: Kira Kutscher

Lejren skal skabes og formes af deltagernes egne idéer. Spejderne skal inddrages i udviklingen af de aktiviteter der finder sted under lejren. Det kan være indslag til lejrbål, aktiviteter udformet af spejderne, eller oplevelser på et fælles samlingssted. På Jamborette 2024 skal der være plads til at alle der har mod og lyst kan være del af et fællesskab ud over det sædvanlige.

Jamborette 2024 skal skabe blivende oplevelser. Både spejdere og ledere kommer til at få nye færdigheder med hjem. Spejderne skal udvikle nye og velkendte færdigheder og have mulighed for at møde nye venner. Lederne skal føle et positivt og attraktivt lederfællesskab både i deres gruppe og hele korpset.

Vi vil også gerne invitere det sydslesvigske fællesskab til at deltage og bidrage i lejren. Det kan være en af SdU’s andre organisationer, der står for en aktivitet, Aktivitetshuset, der hjælper med print af Tyddelyt eller Grænseforeningen, der kommer forbi og fortæller røverhistorier om grænselandet. Vi ønsker at spejderne gror med det ansvar, de får betroet og de færdigheder, de får lov til at udvikle. Spejderne skal få en fornemmelse for at de er en del af et fællesskab, hvor de kan få lov til at være som de er.

Kort sagt, vi ønsker spejderne bliver til modige samfundsborgere, der tør at tage ansvar og er sikre på dem selv og deres færdigheder.

En lejr med bæredygtighed som fundament

Et par spejdere i gang med at lave mad Foto: Tim Rediger

Som spejdere værner vi om naturen. Vi ønsker naturen også værner om os og de næste generationer. På Jamborette 2024 vil vi inddrage børn og ung i, hvordan og hvorfor vi træffer bæredygtige valg. Spejderne skal få en konkret oplevelse af hvilken positive forskel de kan gøre for naturen. Vi ønsker at lejrledelsen arbejder med konkrete mål for bæredygtighed indenfor de enkelte udvalg. Det kan tage form af økologisk madudlevering, gode muligheder og incitamenter for bæredygtig transport (fx, cykling til lejren, fælles transport, offentlig transport), eller aktiviteter der tager udgangspunkt i bæredygtighed.

Vi ønsker at efterlade et håndaftryk på Tydal, der kan mærkes og ses. I samarbejde med Tydals bestyrer og korpsledelsen vil vi finde et bæredygtigt projekt der kan gavne spejdere og Tydals gæster i længden.

Vi vil efterlade Tydal og vores omverden bedre end vi fandt dem.

En lejr i friluftslivet

En spejderpatrulje på hejk Foto: Tim Rediger

Jamborette 2024 er en hyldest til friluftsliv. Lejren skal skabe rammer for at spejderne kan komme ud og opleve naturen. Enhver spejder skal være med; med til at finde vej, med til oplevelser, og med til at løse udfordringer.

Lejren skal byde mulighed for spejdernes udfoldelse i naturen. Træer skal der klatres i. Treener skal der sejles på. Bakker skal bestiges. Og spejderne kan det hele.

En stor del af de blivende oplevelser skal skabes i harmoni med naturen. Spejderne skal ud i naturen, om det er for at tage på vesterhavshike, for at sove under åben himmel eller for at spise brændt mad til primitiv madkonkurrence.

Der skal skabes rum for refleksion in naturen. Der skal være plads til at spejderne kan udforske Tydals natur uden tvang. Vi vil skabe åndehuller på lejren, hvor spejderne kan være sig selv og opdage naturen gennem leg. Dette kan skabes ved at udnytte skovlysninger og hængekøje-workshops til at sætte de store tanker i gang eller ved at udarbejde små, selvstændige lege der fører børn og unge ud på eventyr i naturen.

Spejderne skal ud og lære at omgås naturen.